d

Co-Working, Cafe Le Voisin

Co-Working, Cafe Le Voisin, HCM City

Coworking là một phong cách làm việc nơi mọi người chia sẻ một không gian văn phòng có sức chứa cho cả trăm công ty cùng làm việc, sử dung chung các khu vực và trang thiết bị mà các văn phòng riêng sử dụng lãng phí để tối ưu chi phí, nhưng lại vẫn có các không gian độc lập cho từng công ty hoạt động trong coworking. Coworking cũng là nơi mà hàng trăm công ty hoạt động trong đó hàng ngày có các cơ hội gặp gỡ giao lưu với nhau để mở rộng mối quan hệ và cơ hội kinh doanh.

Chính vì thế Coworking Le Voisin vừa là khu làm việc chia sẻ, kết hợp cafe ra đời tọa lạc tại Q2

Architect - Interior

AIGreen

Category
Date